Your Company Phiên bản Odoo 8.0

Thông tin về Your Company instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Tiềm năng, cơ hội, cuộc gọi
Mạng xã hội
Thảo luận, Email, Tin tức
Online Billing
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Quản lý kho
Tồn kho, Vận tải, Lưu kho
Chat nội bộ
OpenERP Chat
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Supplier Invoices
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
TO Bus Transportation Manager
Fuel management, maintenance planning, drivers, routes, insurance management, etc
TO HR Insurances
Vietnam HR Insurances
Quy trình tuyển dụng
Công việc, Tuyển dụng, Ứng viên, Phỏng vấn, Khảo sát
Bảng lương Việt Nam
Vietnam HR Payroll
Bảng lương Việt Nam với kế toán
Vietnam HR Payroll with Accounting
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Expense Tracker
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
TO Employee Advance
Employee Advance
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Sổ địa chỉ
Liên hệ, cá nhân và công ty
Xây dưng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Quản lý phương tiện
Phương tiện, thuê mượn, bảo hiểm, chi phí