Form Tuyển dụng

Form này được thiết kế để trợ giúp người phụ trách một cuộc phỏng vấn.

From which university will you graduate?

Giới tính của bạn?

Độ tuổi của bạn là gì?


Tri thức

Học vấn

Kinh nghiệm

Hoạt động


Đánh giá mức quan trọng

Không quan trọngHơi quan trọngQuan trọngRất quan trọngQuan trọng nhất
Good pay
Getting on with colleagues
Môi trường làm việc
Không gian làm việc
State of the art technology
Địa điểm văn phòng
Good management
Miễn phí như: chè, cà phê và văn phòng phẩm
Perks such as free parking, gym passes
Không làm việc ngoài giờ
Dress code
Regular meetings
Good social life